k2-agency.pl

Bezpieczeństwo i higiena

Badanie wody z pływalni zgodne z najnowszymi wymogami

Zgodnie z najnowszymi regulacjami badanie wody z pływalni to nie tylko pomiar pH oraz temperatury wody, ale również sprawdzanie potencjału redoks i nasycenia chlorem wolnym. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, kontroli podlega również obecność bakterii w wodzie, a konkretnie Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Legionella sp.
(więcej...)

Za działaniem filtrów wody ze studni głębinowych kryje się złożona chemia

Przy uzdatnianiu wody pochodzącej ze studni stosuje się dzisiaj głównie filtry żwirowe. Mają one kształt kolumn o średnicach od 25 do 40 cm i wysokości od 1.20 do 1.80 m i wypełnione są różnymi materiałami filtracyjnymi.
(więcej...)