k2-agency.pl

Badanie wody z pływalni zgodne z najnowszymi wymogami

Najnowsze zalecenia dotyczące jakości wody i warunków sanitarno – higienicznych na basenach, określają nie tylko wymogi, jakim powinna sprostać woda w nieckach. Precyzują także kwestie związane z częstotliwością pobierania próbek, na podstawie których zostanie wykonane badanie wody z pływalni. Nowe przepisy są bardziej surowe, dlatego ze zmiany powinni być zadowoleni zwolennicy tej formy rekreacji. Spory problem mają natomiast osoby zarządzające obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, gdyż wypełnienie nałożonych na nich obowiązków jest dużo bardziej pracochłonne i kosztowne.Dotychczasowe regulacje pozwalały zarządcom na wykonywanie badań we własnym zakresie. Obecnie muszą oni zlecać badanie wody z pływalni akredytowanym laboratoriom. Są zobowiązani także do dokonywania regularnych pomiarów pH i temperatury wody, potencjału redoks oraz stężenia chloru wolnego - nie rzadziej, niż raz na 4 godziny. W związku z licznymi zakażeniami położono większy nacisk na badanie wody z pływalni pod kątem obecności bakterii Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa oraz Legionella sp. Oznaczeniu podlegają dodatkowo mętność wody i jej utlenialność, poziom glinu, azotanów, żelaza, ozonu, kwasu izocyjanurowego oraz związków mocno kancerogennych, czyli chloroformu i trihalogenometanów (THM).Akredytowane badanie wody z pływalni można zamówić w Analizawody.pl. Wszystkie badane parametry są w pełni zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, ale ich rodzaj jest ściśle związany ze środkami do dezynfekcji, z których korzysta pływalnia. Klienci mogą wybrać badanie wody basenowej mikrobiologiczne, fizykochemiczne lub zamówić badanie pełne. Oznaczenie bakterii Legionella sp. mogą zlecić osobno. Laboratorium oferuje klientom wiele zestawów wszelkiego typu badań, aby mogli wybrać ten, który odpowiada ich preferencjom. Szczegóły dostępne są na stronie http://analizawody.pl/content/7-jakie-badanie-wybrac.HYDROCHEMIA
Słowackiego 28
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (33) 819 28 64

Zobacz także:

Za działaniem filtrów wody ze studni głębinowych kryje się złożona chemia

Za działaniem filtrów wody ze studni głębinowych kryje się złożona chemia