k2-agency.pl

Notariusz Olsztyn testament

Kancelaria Notarialna Małgorzata Wosik-Paziewska zaspokoi wszystkie potrzeby klientów, którym jest potrzebny notariusz w Olsztynie. Testament, umowy sprzedaży nieruchomości i nie tylko, umowy darowizny, podział majątków w rodzinie czy małżeństwie, akt poświadczenia dziedziczenia, poświadczenie autentyczności podpisu czy różnych dokumentów – takie usługi to sól powszednia dla notariusza, osoby mającej za sobą wiele lat studiów i aplikacji pozwalających objąć taką pozycję. Odwiedzić kancelarię mogą także spółki, które z wielu powodów mogą chcieć lub potrzebować w świetle prawa usług notarialnych. Forma aktu notarialnego dotyczy przede wszystkim takich dokumentów jak:

  • umowa spółki partnerskiej,
  • umowa spółki z o.o.,
  • umowa spółki komandytowej,
  • statut spółki akcyjnej,
  • oświadczenie nowego lub obecnego wspólnika o objęciu udziałów,
  • uchwała o obniżeniu kapitału i innych zmianach warunków.

Spółki mogą zgłosić się do Małgorzaty Wosik-Paziewskiej w celu sporządzania protokołów notarialnych – takowe przygotowuje się też czasem na walnych zgromadzeniach spółdzielni, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych.

Powiązana kancelaria mediacyjna

Wielu klientów może skorzystać także z kancelarii mediacyjnej prowadzonej przez Małgorzatę Wosik-Paziewską. Pracując w Ośrodku Mediacyjnym Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej, notariusz prowadzić może mediacje cywilne i w sprawach gospodarczych. Jako ekspert od kwestii prawnych objęty tajemnicą zawodową, w swojej roli mediator jest dla wielu osób wartościowym bezstronnym pomocnikiem w dyskusjach.


Kancelaria Notarialna Notariusz Małgorzata Wosik-Paziewska
1 Maja 5A lok. 42
10-117 Olsztyn

Zobacz także:

Uzyskiwane pomocy prawnej

Uzyskiwane pomocy prawnej

Udzielanie pomocy prawnej przez Euro Lex Partners

Udzielanie pomocy prawnej przez Euro Lex Partners

Adwokat Łódź

Adwokat Łódź