k2-agency.pl

Za działaniem filtrów wody ze studni głębinowych kryje się złożona chemia

Oferowane przez dzisiejsze firmy filtry, służące do uzdatniania wody ze studni mogą być wyposażone w automatyczne głowice służące do regeneracji złoża. W zależności od tego, jaki będzie rodzaj usuwanych zanieczyszczeń, stosuje się różne złoża. Związki żelaza i manganu usuwa się poprzez utlenienie i filtrację, dlatego między pompą a hydroforem umieszczamy wtedy zwężkę Ventouriego czyli tzw. napowietrzacz lub aspirator. Naturalnie, konieczny jest wówczas zbiornik hydroforowy o pojemności ok. 200-300 dm3, koniecznie tradycyjny – z otwartą poduszką powietrzną. Piaski kwarcowe, dolomity, chalcedonity usuwają żelazo. Braunsztyny, piroluzyty, chalcedonity wzbogacane manganem, stosuje do usuwania manganu. Gdy nie ma możliwości napowietrzenia wody, bardzo przydatne są zeolity manganowe, które mają zdolność ładowania się tlenem przez regenerację chemiczną. Uzdatnianie wody, włączające eliminację żelaza i manganu wymaga odpowiedniego odczynu pH: w zakresie 7.0 do 8.2, przy czym, żelazo jest najlepiej usuwalne przy pH 6.9-7.3, zaś mangan przy pH 7.6-9.5. Do stabilizacji odczynu używane są złoża zawierające dolomit naturalny lub prażony, a także tlenki magnezu lub węglan wapnia. Przy wysokiej utlenialności i barwie można się spodziewać obecności w wodzie kwasów humusowych i wtedy konieczne jest uzdatnianie wody pitnej przez wstępną koagulację związkami glinu (chlorosiarczany). Amoniak usuwany jest przez regenerowane solą zeolity naturalne lub półsyntetyczne. Twardość wody usuwa się na drodze wymiany jonowej, za pomocą zmiękczaczy jonitowych, z użyciem kationitu silnie kwaśnego w cyklu sodowym. Podobnie, ale używając anionitu w cyklu chlorkowym można usunąć azotany. Na terenie Śląska, szczególnie w rejonie Bielska-Białej, działa renomowane przedsiębiorstwo Hydrochemia. Firma ta przygotowała kompleksową ofertę dla wszystkich posiadaczy studni głębinowych, również dystrybucję wielu nowoczesnych rozwiązań, pozwalających na uzdatnianie wody ze studni. Pełną informację o usługach firmy znajdziemy pod adresem internetowym http://www.czystastudnia.pl/pl/uzdatnianie-wody/.HYDROCHEMIA
Słowackiego 28
43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. (33) 819 28 64

Zobacz także:

Badanie wody z pływalni zgodne z najnowszymi wymogami

Badanie wody z pływalni zgodne z najnowszymi wymogami